ქულები
1 დინამო 111 2-ქულ 37/64; 3-ქულ 6/21; საჯ 19/25 სულ: 111
  წ - 1, ტ - 3   vs. სოხუმი    29.10.16
2 დინამო 109 2-ქულ 41/61; 3-ქულ 3/15; საჯ 18/23 სულ: 109
  წ - 2, ტ - 5   vs. კაკტუსი    19.12.16
3 დინამო 108 2-ქულ 26/43; 3-ქულ 15/32; საჯ 11/17 სულ: 108
  წ - 2, ტ - 3   vs. სოხუმი    10.12.16
4 ბათუმი 105 2-ქულ 32/47; 3-ქულ 12/34; საჯ 5/14 სულ: 105
  წ - 5, ტ - 1   vs. სოხუმი    17.5.17
5 დინამო 104 2-ქულ 28/43; 3-ქულ 11/27; საჯ 15/20 სულ: 104
  წ - 3, ტ - 3   vs. სოხუმი    18.2.17
6 რუსთავი 103 2-ქულ 33/54; 3-ქულ 8/22; საჯ 13/20 სულ: 103
  წ - 1, ტ - 7   vs. კაკტუსი    26.11.16
7 ქუთაისი 103 2-ქულ 28/42; 3-ქულ 9/24; საჯ 20/25 სულ: 103
  წ - 1, ტ - 2   vs. სოხუმი    21.10.16
8 მგზავრები 102 2-ქულ 39/66; 3-ქულ 4/25; საჯ 12/19 სულ: 102
  წ - 5, ტ - 1   vs. სოხუმი    22.5.17
9 კაკტუსი 101 2-ქულ 27/53; 3-ქულ 11/35; საჯ 14/27 სულ: 101
  წ - 3, ტ - 4   vs. სოხუმი    22.2.17
10 სოხუმი 99 2-ქულ 33/46; 3-ქულ 9/24; საჯ 6/16 სულ: 99
  წ - 2, ტ - 4   vs. კაკტუსი    17.12.16


2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890