ტურის თამაშები
17.10.15 წრე - 1, ტური - 1
17.10.15 12:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
მგზავრები 77 — 75 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
17.10.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
17.10.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.10.15 წრე - 1, ტური - 2
23.10.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
23.10.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
23.10.15 წრე - 1, ტური - 2
რუსთავი 88 — 65 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
24.10.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.10.15 წრე - 1, ტური - 2
ოლიმპი 53 — 67 სოხუმი
24.10.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.10.15 წრე - 1, ტური - 1
27.10.15 19:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.10.15 წრე - 1, ტური - 3
30.10.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
31.10.15 წრე - 1, ტური - 3
ოლიმპი 75 — 81 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
31.10.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
31.10.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
31.10.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
06.11.15 წრე - 1, ტური - 4
06.11.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
07.11.15 წრე - 1, ტური - 4
07.11.15 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
სოხუმი 65 — 69 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
07.11.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
07.11.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
13.11.15 წრე - 1, ტური - 5
13.11.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
14.11.15 წრე - 1, ტური - 5
14.11.15 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
მგზავრები 76 — 85 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
14.11.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
14.11.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.11.15 წრე - 1, ტური - 6
20.11.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
21.11.15 წრე - 1, ტური - 6
დინამო 55 — 67 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
21.11.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
21.11.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
21.11.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.11.15 წრე - 1, ტური - 7
27.11.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
27.11.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
28.11.15 წრე - 1, ტური - 7
ოლიმპი 78 — 73 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
28.11.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
28.11.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.12.15 წრე - 1, ტური - 8
04.12.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
04.12.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
05.12.15 წრე - 1, ტური - 8
სოხუმი 71 — 57 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
05.12.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
05.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.12.15 წრე - 1, ტური - 11
08.12.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
12.12.15 წრე - 1, ტური - 9
12.12.15 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
მგზავრები 74 — 73 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
12.12.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
12.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
12.12.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.12.15 წრე - 1, ტური - 10
15.12.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
15.12.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
16.12.15 წრე - 1, ტური - 10
16.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
16.12.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.12.15 წრე - 1, ტური - 11
19.12.15 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
დინამო 85 — 55 აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
19.12.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.12.15 წრე - 1, ტური - 12
ოლიმპი 86 — 96 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
25.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
25.12.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
26.12.15 წრე - 1, ტური - 12
26.12.15 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.12.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
29.12.15 წრე - 1, ტური - 13
29.12.15 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
30.12.15 წრე - 1, ტური - 13
30.12.15 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.12.15 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.12.15 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.01.16 წრე - 1, ტური - 14
09.01.16 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
დინამო 68 — 79 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
09.01.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.01.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.01.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.01.16 წრე - 2, ტური - 1
დინამო 60 — 80 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
30.01.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.01.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
30.01.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
05.02.16 წრე - 2, ტური - 2
05.02.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
05.02.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
06.02.16 წრე - 2, ტური - 2
ოლიმპი 64 — 74 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
06.02.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
06.02.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.02.16 წრე - 2, ტური - 1
09.02.16 19:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
12.02.16 წრე - 2, ტური - 3
12.02.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
13.02.16 წრე - 2, ტური - 3
ოლიმპი 101 — 97 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
13.02.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
13.02.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
13.02.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.02.16 წრე - 2, ტური - 4
19.02.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
20.02.16 წრე - 2, ტური - 4
სოხუმი 86 — 72 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
20.02.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.02.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
20.02.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.02.16 წრე - 2, ტური - 5
26.02.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
27.02.16 წრე - 2, ტური - 5
27.02.16 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
მგზავრები 63 — 84 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
27.02.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.02.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
03.03.16 წრე - 2, ტური - 6
03.03.16 14:30
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
04.03.16 წრე - 2, ტური - 6
04.03.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
05.03.16 წრე - 2, ტური - 6
05.03.16 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
მგზავრები 64 — 65 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
05.03.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.03.16 წრე - 2, ტური - 7
11.03.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
12.03.16 წრე - 2, ტური - 7
ოლიმპი 71 — 65 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
12.03.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
12.03.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.03.16 წრე - 2, ტური - 7
15.03.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
18.03.16 წრე - 2, ტური - 8
18.03.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
18.03.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
19.03.16 წრე - 2, ტური - 8
ოლიმპი 70 — 76 აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
19.03.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.03.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.03.16 წრე - 2, ტური - 9
23.03.16 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
სოხუმი 92 — 82 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
23.03.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.03.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
23.03.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
01.04.16 წრე - 2, ტური - 10
01.04.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
01.04.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
02.04.16 წრე - 2, ტური - 10
მგზავრები 82 — 89 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
02.04.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
02.04.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.04.16 წრე - 2, ტური - 11
08.04.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
09.04.16 წრე - 2, ტური - 11
მგზავრები 89 — 83 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
09.04.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.04.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.04.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
14.04.16 წრე - 2, ტური - 12
14.04.16 12:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
ოლიმპი 77 — 103 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
14.04.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
15.04.16 წრე - 2, ტური - 12
15.04.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
15.04.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
20.04.16 წრე - 2, ტური - 13
20.04.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
სოხუმი 72 — 59 მგზავრები
ცენტრალური შეხვედრა
20.04.16 19:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
22.04.16 წრე - 2, ტური - 13
22.04.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
23.04.16 წრე - 2, ტური - 13
23.04.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.04.16 წრე - 2, ტური - 14
26.04.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
27.04.16 წრე - 2, ტური - 14
27.04.16 11:45
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
აკადემია 83 — 97 მგზავრები
ცენტრალური შეხვედრა
27.04.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
27.04.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.05.16 წრე - 3, ტური - 1
08.05.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
08.05.16 20:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
09.05.16 წრე - 3, ტური - 1
09.05.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
10.05.16 წრე - 3, ტური - 1
10.05.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
13.05.16 წრე - 3, ტური - 1
13.05.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
14.05.16 წრე - 3, ტური - 1
14.05.16 11:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
16.05.16 წრე - 3, ტური - 1
16.05.16 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
17.05.16 წრე - 3, ტური - 1
17.05.16 20:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.05.16 წრე - 3, ტური - 1
19.05.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
19.05.16 20:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
21.05.16 წრე - 3, ტური - 1
21.05.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
21.05.16 20:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
06.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
06.05.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
06.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
06.05.16 19:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
07.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
07.05.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
07.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
07.05.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
10.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
10.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.16 20:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.16 16:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
11.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
14.05.16 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
17.05.16 მე-3 ადგილისათვის
17.05.16 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
17.05.16 პლეიოფის ფინალი
17.05.16 18:30
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
18.05.16 პლეიოფის ფინალი
18.05.16 16:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
21.05.16 პლეიოფის ფინალი
21.05.16 14:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
22.05.16 პლეიოფის ფინალი
22.05.16 18:00
ქ. თბილისი, ოლიმპიური სასახლე
26.05.16 პლეიოფის ფინალი
26.05.16 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890