ტურის თამაშები
25.10.14 წრე - 1, ტური - 1
25.10.14 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
დინამო 68 — 62 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
25.10.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
25.10.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
25.10.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
31.10.14 წრე - 1, ტური - 2
31.10.14 17:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
31.10.14 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
01.11.14 წრე - 1, ტური - 2
სოხუმი 75 — 98 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
01.11.14 12:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
01.11.14 14:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
07.11.14 წრე - 1, ტური - 3
07.11.14 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
08.11.14 წრე - 1, ტური - 3
08.11.14 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
შსს აკადემია 85 — 74 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
08.11.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
08.11.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
15.11.14 წრე - 1, ტური - 4
15.11.14 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
დინამო 80 — 74 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
15.11.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
15.11.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
15.11.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
21.11.14 წრე - 1, ტური - 5
21.11.14 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
21.11.14 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
22.11.14 წრე - 1, ტური - 5
მგზავრები-არმია 68 — 82 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
22.11.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
22.11.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
19.12.14 წრე - 1, ტური - 6
19.12.14 18:00
ქ. ბათუმი
20.12.14 წრე - 1, ტური - 6
დინამო 66 — 72 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
20.12.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
20.12.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
20.12.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
26.12.14 წრე - 1, ტური - 7
26.12.14 14:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
26.12.14 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
27.12.14 წრე - 1, ტური - 7
დინამო 104 — 78 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
27.12.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
27.12.14 18:00
ქ. რუსთავი
06.02.15 წრე - 2, ტური - 1
06.02.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
06.02.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
07.02.15 წრე - 2, ტური - 1
07.02.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
07.02.15 18:00
ქ. რუსთავი
13.02.15 წრე - 2, ტური - 2
13.02.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
14.02.15 წრე - 2, ტური - 2
შსს აკადემია 94 — 74 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
14.02.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
14.02.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
14.02.15 18:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
20.02.15 წრე - 2, ტური - 3
20.02.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
20.02.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
22.02.15 წრე - 2, ტური - 3
22.02.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
დინამო 81 — 74 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
22.02.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
27.02.15 წრე - 2, ტური - 4
27.02.15 16:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
27.02.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
28.02.15 წრე - 2, ტური - 4
28.02.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
რუსთავი 81 — 91 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
28.02.15 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
20.03.15 წრე - 2, ტური - 5
20.03.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
21.03.15 წრე - 2, ტური - 5
დინამო 72 — 75 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
21.03.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
21.03.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
21.03.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
27.03.15 წრე - 2, ტური - 6
27.03.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
27.03.15 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
28.03.15 წრე - 2, ტური - 6
28.03.15 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
შსს აკადემია 91 — 63 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
28.03.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
28.04.15 წრე - 2, ტური - 7
28.04.15 11:45
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
შსს აკადემია 70 — 68 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
28.04.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
28.04.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
28.04.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
04.05.15 პლეიოფის 1/4
04.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
04.05.15 პლეიოფის 1/4
04.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
04.05.15 პლეიოფის 1/4
04.05.15 19:30
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
05.05.15 პლეიოფის 1/4
05.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
05.05.15 პლეიოფის 1/4
05.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
05.05.15 პლეიოფის 1/4
05.05.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
05.05.15 პლეიოფის 1/4
05.05.15 19:30
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
06.05.15 პლეიოფის 1/4
06.05.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
08.05.15 პლეიოფის 1/4
08.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
08.05.15 პლეიოფის 1/4
08.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
08.05.15 პლეიოფის 1/4
08.05.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
08.05.15 პლეიოფის 1/4
08.05.15 18:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
09.05.15 პლეიოფის 1/4
09.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
09.05.15 პლეიოფის 1/4
09.05.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
11.05.15 პლეიოფის 1/4
11.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
13.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
13.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
13.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.15 19:00
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
14.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
14.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.15 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
14.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
15.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
15.05.15 15:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
16.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
16.05.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
16.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
16.05.15 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
17.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
17.05.15 15:00
ქ. თბილისი, საკალათბურთო აკადემია
17.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
17.05.15 18:00
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
19.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
19.05.15 18:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
21.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
21.05.15 15:00
ქ. ქუთაისი - სპორტის სასახლე
22.05.15 პლეიოფის ნახევარფინალი
22.05.15 11:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
22.05.15 პლეიოფის ფინალი
22.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
22.05.15 მე-3 ადგილისათვის
22.05.15 18:30
ქ. რუსთავი - სპორტული კომპლექსი
23.05.15 მე-3 ადგილისათვის
23.05.15 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
23.05.15 პლეიოფის ფინალი
23.05.15 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
23.05.15 პლეიოფის ფინალი
ბათუმი 76 — 86 რუსთავი
24.05.15 18:00
ქ. ბათუმი - სასპორტო სკოლა
25.05.15 პლეიოფის ფინალი
25.05.15 11:30
ქ. თბილისი, სპორტკომპლექსი არენა
25.05.15 პლეიოფის ფინალი
25.05.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
26.05.15 პლეიოფის ფინალი
26.05.15 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890