ტურის თამაშები
19.10.13 წრე - 1, ტური - 1
19.10.13 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 86 — 105 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
19.10.13 14:00
ქ. თბილისი
19.10.13 16:00
ქ. თბილისი
19.10.13 18:00
ქ. თბილისი
25.10.13 წრე - 1, ტური - 2
25.10.13 17:00
ქ. ბათუმი
25.10.13 18:00
ქ. ქუთაისი
26.10.13 წრე - 1, ტური - 2
დინამო 70 — 63 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
26.10.13 14:00
ქ. თბილისი
26.10.13 16:00
ქ. თბილისი
01.11.13 წრე - 1, ტური - 3
01.11.13 14:00
ქ. რუსთავი
01.11.13 18:00
ქ. ქუთაისი
04.11.13 წრე - 1, ტური - 3
04.11.13 11:45
ქ. თბილისი
არმია 70 — 55 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
04.11.13 14:00
ქ. თბილისი
08.11.13 წრე - 1, ტური - 4
08.11.13 18:00
ქ. ბათუმი
09.11.13 წრე - 1, ტური - 4
შსს აკადემია 85 — 59 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
09.11.13 14:00
ქ. თბილისი
09.11.13 16:00
ქ. თბილისი
09.11.13 18:00
ქ. თბილისი
13.11.13 წრე - 1, ტური - 5
ოლიმპი 73 — 96 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
13.11.13 14:00
ქ. თბილისი
13.11.13 16:00
ქ. თბილისი
13.11.13 18:00
ქ. თბილისი
14.11.13 წრე - 1, ტური - 5
14.11.13 18:00
ქ. ბათუმი
22.11.13 წრე - 1, ტური - 6
22.11.13 18:00
ქ. ბათუმი
22.11.13 18:00
ქ. ქუთაისი
25.11.13 წრე - 1, ტური - 6
დინამო 85 — 49 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
25.11.13 14:00
ქ. თბილისი
25.11.13 16:00
ქ. თბილისი
29.11.13 წრე - 1, ტური - 7
29.11.13 14:00
ქ. რუსთავი
29.11.13 15:00
ქ. ბათუმი
30.11.13 წრე - 1, ტური - 7
სოხუმი 82 — 74 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
30.11.13 14:00
ქ. თბილისი
30.11.13 16:00
ქ. თბილისი
07.12.13 წრე - 1, ტური - 8
07.12.13 11:45
ქ. თბილისი
არმია 70 — 68 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
07.12.13 14:00
ქ. თბილისი
07.12.13 16:00
ქ. თბილისი
07.12.13 18:00
ქ. თბილისი
13.12.13 წრე - 1, ტური - 9
13.12.13 14:00
ქ. რუსთავი
13.12.13 18:00
ქ. ქუთაისი
14.12.13 წრე - 1, ტური - 9
14.12.13 11:45
ქ. თბილისი
არმია 56 — 79 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
14.12.13 14:00
ქ. თბილისი
31.01.14 წრე - 2, ტური - 1
31.01.14 17:00
ქ. ბათუმი
31.01.14 18:00
ქ. ქუთაისი
01.02.14 წრე - 2, ტური - 1
01.02.14 14:00
ქ. რუსთავი
03.02.14 წრე - 2, ტური - 1
შსს აკადემია 137 — 56 მაკაბი
ცენტრალური შეხვედრა
03.02.14 16:00
ქ. თბილისი
07.02.14 წრე - 2, ტური - 2
07.02.14 15:00
ქ. რუსთავი
08.02.14 წრე - 2, ტური - 2
არმია 93 — 65 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
08.02.14 14:00
ქ. თბილისი
08.02.14 16:00
ქ. თბილისი
08.02.14 18:00
ქ. თბილისი
14.02.14 წრე - 2, ტური - 3
14.02.14 17:00
ქ. ბათუმი
15.02.14 წრე - 2, ტური - 3
შსს აკადემია 74 — 92 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
15.02.14 14:00
ქ. თბილისი
15.02.14 16:00
ქ. თბილისი
15.02.14 18:00
ქ. თბილისი
21.02.14 წრე - 2, ტური - 4
21.02.14 18:00
ქ. რუსთავი
21.02.14 18:00
ქ. ქუთაისი
22.02.14 წრე - 2, ტური - 4
ოლიმპი 59 — 81 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
22.02.14 14:00
ქ. თბილისი
22.02.14 16:00
ქ. თბილისი
07.03.14 წრე - 2, ტური - 5
07.03.14 18:00
ქ. ქუთაისი
08.03.14 წრე - 2, ტური - 5
სოხუმი 0 — 20 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
08.03.14 14:00
ქ. თბილისი
08.03.14 16:00
ქ. თბილისი
08.03.14 18:00
ქ. თბილისი
14.03.14 წრე - 2, ტური - 6
14.03.14 13:00
ქ. რუსთავი
15.03.14 წრე - 2, ტური - 6
შსს აკადემია 67 — 63 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
15.03.14 14:00
ქ. თბილისი
15.03.14 16:00
ქ. თბილისი
15.03.14 18:00
ქ. თბილისი
22.03.14 წრე - 2, ტური - 7
22.03.14 11:45
ქ. თბილისი
არმია 61 — 86 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
22.03.14 14:00
ქ. თბილისი
22.03.14 16:00
ქ. თბილისი
22.03.14 18:00
ქ. თბილისი
04.04.14 წრე - 2, ტური - 8
04.04.14 18:00
ქ. რუსთავი
04.04.14 18:00
ქ. ქუთაისი
05.04.14 წრე - 2, ტური - 8
სოხუმი 102 — 109 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
05.04.14 14:00
ქ. თბილისი
05.04.14 16:00
ქ. თბილისი
11.04.14 წრე - 2, ტური - 9
11.04.14 17:00
ქ. ბათუმი
12.04.14 წრე - 2, ტური - 9
12.04.14 11:45
ქ. თბილისი
დინამო 64 — 66 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
12.04.14 14:00
ქ. თბილისი
12.04.14 18:00
ქ. თბილისი
29.04.14 პლეიოფის 1/4
29.04.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
29.04.14 პლეიოფის 1/4
29.04.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
29.04.14 პლეიოფის 1/4
29.04.14 18:00
ქ. ქუთაისი
29.04.14 პლეიოფის 1/4
29.04.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
30.04.14 პლეიოფის 1/4
30.04.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
30.04.14 პლეიოფის 1/4
30.04.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
30.04.14 პლეიოფის 1/4
30.04.14 18:00
ქ. ქუთაისი
30.04.14 პლეიოფის 1/4
30.04.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
03.05.14 პლეიოფის 1/4
03.05.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
03.05.14 პლეიოფის 1/4
03.05.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
03.05.14 პლეიოფის 1/4
03.05.14 17:00
ქ. ბათუმი
03.05.14 პლეიოფის 1/4
03.05.14 19:30
ქ. რუსთავი
04.05.14 პლეიოფის 1/4
04.05.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
04.05.14 პლეიოფის 1/4
04.05.14 17:00
ქ. ბათუმი
06.05.14 პლეიოფის 1/4
06.05.14 18:00
ქ. ქუთაისი
09.05.14 პლეიოფის 1/4
09.05.14 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
09.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
09.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
09.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
10.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.14 11:45
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
10.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
10.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.14 16:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
10.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
13.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.14 17:00
ქ. ბათუმი
13.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.14 18:00
ქ. ქუთაისი
14.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.14 18:00
ქ. ქუთაისი
17.05.14 პლეიოფის ნახევარფინალი
17.05.14 14:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
20.05.14 პლეიოფის ფინალი
20.05.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
21.05.14 მე-3 ადგილისათვის
21.05.14 13:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
21.05.14 პლეიოფის ფინალი
21.05.14 18:00
ქ. თბილისი, სპორტის სასახლე
21.05.14 პლეიოფის ფინალი
ქუთაისი 89 — 84 დინამო
24.05.14 18:00
ქ. ქუთაისი
25.05.14 პლეიოფის ფინალი
25.05.14 18:00
ქ. ქუთაისი

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890