ტურის თამაშები
20.10.12 წრე - 1, ტური - 1
20.10.12 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 97 — 78 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
20.10.12 14:00
ქ. თბილისი
20.10.12 16:00
ქ. თბილისი
20.10.12 18:00
ქ. თბილისი
21.10.12 წრე - 1, ტური - 1
21.10.12 18:00
ქ. ქუთაისი
26.10.12 წრე - 1, ტური - 2
26.10.12 17:00
ქ. ბათუმი
26.10.12 18:00
ქ. რუსთავი
27.10.12 წრე - 1, ტური - 2
არმია 78 — 58 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
27.10.12 14:00
ქ. თბილისი
27.10.12 16:00
ქ. თბილისი
27.10.12 18:00
ქ. თბილისი
02.11.12 წრე - 1, ტური - 3
02.11.12 18:00
ქ. ქუთაისი
03.11.12 წრე - 1, ტური - 3
03.11.12 11:45
ქ. თბილისი
დინამო 64 — 78 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
03.11.12 14:00
ქ. თბილისი
03.11.12 16:00
ქ. თბილისი
03.11.12 18:00
ქ. თბილისი
09.11.12 წრე - 1, ტური - 4
09.11.12 18:00
ქ. ქუთაისი
10.11.12 წრე - 1, ტური - 4
10.11.12 11:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 88 — 44 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
10.11.12 14:00
ქ. თბილისი
10.11.12 16:00
ქ. თბილისი
10.11.12 18:00
ქ. თბილისი
16.11.12 წრე - 1, ტური - 5
16.11.12 17:00
ქ. ბათუმი
17.11.12 წრე - 1, ტური - 5
17.11.12 11:45
ქ. თბილისი
თსუ 72 — 90 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
17.11.12 14:00
ქ. თბილისი
17.11.12 16:00
ქ. თბილისი
17.11.12 18:00
ქ. თბილისი
23.11.12 წრე - 1, ტური - 6
23.11.12 17:00
ქ. ბათუმი
23.11.12 18:00
ქ. რუსთავი
23.11.12 წრე - 1, ტური - 6
არმია 69 — 80 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
24.11.12 14:00
ქ. თბილისი
23.11.12 წრე - 1, ტური - 6
ოლიმპი 81 — 97 ქუთაისი
24.11.12 16:00
ქ. თბილისი
23.11.12 წრე - 1, ტური - 6
თსსუ 64 — 84 დინამო
24.11.12 18:00
ქ. თბილისი
30.11.12 წრე - 1, ტური - 7
30.11.12 17:00
ქ. ბათუმი
30.11.12 18:00
ქ. ქუთაისი
01.12.12 წრე - 1, ტური - 7
დინამო 79 — 84 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
01.12.12 14:00
ქ. თბილისი
01.12.12 16:00
ქ. თბილისი
01.12.12 18:00
ქ. თბილისი
07.12.12 წრე - 1, ტური - 8
07.12.12 18:00
ქ. რუსთავი
08.12.12 წრე - 1, ტური - 8
08.12.12 11:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 62 — 71 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
08.12.12 14:00
ქ. თბილისი
08.12.12 16:00
ქ. თბილისი
11.12.12 წრე - 1, ტური - 8
11.12.12 16:00
ქ. თბილისი
14.12.12 წრე - 1, ტური - 9
14.12.12 18:00
ქ. რუსთავი
14.12.12 18:00
ქ. ქუთაისი
15.12.12 წრე - 1, ტური - 9
არმია 100 — 81 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
15.12.12 14:00
ქ. თბილისი
15.12.12 16:00
ქ. თბილისი
15.12.12 18:00
ქ. თბილისი
19.12.12 წრე - 1, ტური - 10
19.12.12 11:45
ქ. თბილისი
დინამო 83 — 78 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
19.12.12 14:00
ქ. თბილისი
19.12.12 16:00
ქ. თბილისი
19.12.12 18:00
ქ. თბილისი
19.12.12 20:00
ქ. თბილისი
22.12.12 წრე - 1, ტური - 11
22.12.12 11:45
ქ. თბილისი
არმია 93 — 62 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
22.12.12 14:00
ქ. თბილისი
22.12.12 16:00
ქ. თბილისი
22.12.12 18:00
ქ. თბილისი
23.12.12 წრე - 1, ტური - 11
23.12.12 17:00
ქ. ბათუმი
04.02.13 წრე - 2, ტური - 1
04.02.13 17:00
ქ. ბათუმი
04.02.13 18:00
ქ. რუსთავი
06.02.13 წრე - 2, ტური - 1
თსუ 60 — 68 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
06.02.13 14:00
ქ. თბილისი
06.02.13 16:00
ქ. თბილისი
06.02.13 18:00
ქ. თბილისი
09.02.13 წრე - 2, ტური - 2
09.02.13 11:45
ქ. თბილისი
სოხუმი 56 — 59 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
09.02.13 14:00
ქ. თბილისი
09.02.13 16:00
ქ. თბილისი
09.02.13 18:00
ქ. თბილისი
10.02.13 წრე - 2, ტური - 2
10.02.13 18:00
ქ. ქუთაისი
15.02.13 წრე - 2, ტური - 3
15.02.13 17:00
ქ. ბათუმი
15.02.13 18:00
ქ. რუსთავი
16.02.13 წრე - 2, ტური - 3
სტუ 41 — 96 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
16.02.13 14:00
ქ. თბილისი
16.02.13 16:00
ქ. თბილისი
16.02.13 18:00
ქ. თბილისი
22.02.13 წრე - 2, ტური - 4
22.02.13 17:00
ქ. ბათუმი
22.02.13 18:00
ქ. რუსთავი
23.02.13 წრე - 2, ტური - 4
დინამო 87 — 85 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
23.02.13 14:00
ქ. თბილისი
23.02.13 16:00
ქ. თბილისი
23.02.13 18:00
ქ. თბილისი
01.03.13 წრე - 2, ტური - 5
01.03.13 18:00
ქ. რუსთავი
01.03.13 18:00
ქ. ქუთაისი
02.03.13 წრე - 2, ტური - 5
არმია 91 — 84 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
02.03.13 14:00
ქ. თბილისი
02.03.13 16:00
ქ. თბილისი
02.03.13 18:00
ქ. თბილისი
08.03.13 წრე - 2, ტური - 6
08.03.13 18:00
ქ. ქუთაისი
09.03.13 წრე - 2, ტური - 6
09.03.13 11:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 77 — 62 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
09.03.13 14:00
ქ. თბილისი
09.03.13 16:00
ქ. თბილისი
09.03.13 18:00
ქ. თბილისი
13.03.13 წრე - 2, ტური - 7
13.03.13 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 92 — 82 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
13.03.13 14:00
ქ. თბილისი
13.03.13 16:00
ქ. თბილისი
13.03.13 18:00
ქ. თბილისი
15.03.13 წრე - 2, ტური - 7
15.03.13 18:00
ქ. თბილისი
22.03.13 წრე - 2, ტური - 8
22.03.13 17:00
ქ. ბათუმი
27.03.13 წრე - 2, ტური - 8
27.03.13 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 63 — 70 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
27.03.13 14:00
ქ. თბილისი
27.03.13 16:00
ქ. თბილისი
30.03.13 წრე - 2, ტური - 9
30.03.13 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 84 — 72 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
30.03.13 14:00
ქ. თბილისი
30.03.13 16:00
ქ. თბილისი
30.03.13 18:00
ქ. თბილისი
30.03.13 20:00
ქ. თბილისი
05.04.13 წრე - 2, ტური - 10
05.04.13 17:00
ქ. ბათუმი
05.04.13 18:00
ქ. ქუთაისი
06.04.13 წრე - 2, ტური - 10
შსს აკადემია 78 — 80 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
06.04.13 14:00
ქ. თბილისი
06.04.13 16:00
ქ. თბილისი
06.04.13 18:00
ქ. თბილისი
10.04.13 წრე - 2, ტური - 8
10.04.13 13:00
ქ. თბილისი
12.04.13 წრე - 2, ტური - 11
12.04.13 15:00
ქ. რუსთავი
12.04.13 18:00
ქ. ქუთაისი
13.04.13 წრე - 2, ტური - 11
ოლიმპი 88 — 56 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
13.04.13 14:00
ქ. თბილისი
13.04.13 16:00
ქ. თბილისი
13.04.13 18:00
ქ. თბილისი
23.04.13 პლეიოფის 1/4
23.04.13 14:00
ქ. თბილისი
23.04.13 პლეიოფის 1/4
23.04.13 18:00
ქ. თბილისი
23.04.13 პლეიოფის 1/4
23.04.13 20:00
ქ. თბილისი
25.04.13 პლეიოფის 1/4
25.04.13 16:00
ქ. თბილისი
25.04.13 პლეიოფის 1/4
25.04.13 18:00
ქ. თბილისი
25.04.13 პლეიოფის 1/4
25.04.13 20:00
ქ. თბილისი
26.04.13 პლეიოფის 1/4
26.04.13 18:00
ქ. ქუთაისი
27.04.13 პლეიოფის 1/4
27.04.13 20:00
ქ. თბილისი
28.04.13 პლეიოფის 1/4
28.04.13 18:00
ქ. რუსთავი
29.04.13 პლეიოფის 1/4
29.04.13 18:00
ქ. რუსთავი
08.05.13 პლეიოფის 1/4
08.05.13 14:00
ქ. თბილისი
08.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
08.05.13 18:00
ქ. თბილისი
08.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
08.05.13 20:00
ქ. თბილისი
09.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.13 14:00
ქ. თბილისი
09.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.13 20:00
ქ. თბილისი
10.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.13 18:00
ქ. რუსთავი
11.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.13 14:00
ქ. თბილისი
11.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.13 18:00
ქ. თბილისი
11.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.13 18:00
ქ. ქუთაისი
12.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
12.05.13 18:00
ქ. ქუთაისი
13.05.13 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.13 18:00
ქ. რუსთავი
20.05.13 მე-3 ადგილისათვის
20.05.13 16:00
ქ. თბილისი
20.05.13 პლეიოფის ფინალი
20.05.13 18:00
ქ. თბილისი
21.05.13 პლეიოფის ფინალი
21.05.13 18:00
ქ. თბილისი
23.05.13 პლეიოფის ფინალი
23.05.13 18:00
ქ. თბილისი
23.05.13 პლეიოფის ფინალი
შსს აკადემია 75 — 82 ოლიმპი
24.05.13 18:00
ქ. თბილისი
26.05.13 პლეიოფის ფინალი
26.05.13 18:00
ქ. თბილისი

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890