ტურის თამაშები
15.10.11 წრე - 1, ტური - 1
15.10.11 12:00
ქ. თბილისი
თსსუ 75 — 104 სტუ
ცენტრალური შეხვედრა
15.10.11 14:00
ქ. თბილისი
15.10.11 16:00
ქ. თბილისი
15.10.11 18:00
ქ. თბილისი
16.10.11 წრე - 1, ტური - 1
16.10.11 18:00
ქ. ქუთაისი
21.10.11 წრე - 1, ტური - 2
21.10.11 15:00
ქ. რუსთავი
21.10.11 17:00
ქ. ბათუმი
22.10.11 წრე - 1, ტური - 2
სოხუმი 88 — 70 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
22.10.11 12:00
ქ. თბილისი
22.10.11 14:00
ქ. თბილისი
22.10.11 16:00
ქ. თბილისი
29.10.11 წრე - 1, ტური - 3
29.10.11 12:00
ქ. თბილისი
სტუ 86 — 82 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
29.10.11 14:00
ქ. თბილისი
29.10.11 16:00
ქ. თბილისი
29.10.11 18:00
ქ. თბილისი
29.10.11 20:00
ქ. თბილისი
04.11.11 წრე - 1, ტური - 4
04.11.11 17:00
ქ. ბათუმი
04.11.11 18:00
ქ. ქუთაისი
05.11.11 წრე - 1, ტური - 4
05.11.11 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 62 — 100 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
05.11.11 14:00
ქ. თბილისი
05.11.11 16:00
ქ. თბილისი
11.11.11 წრე - 1, ტური - 5
11.11.11 15:00
ქ. რუსთავი
11.11.11 17:00
ქ. ბათუმი
12.11.11 წრე - 1, ტური - 5
ოლიმპი 64 — 75 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
12.11.11 14:00
ქ. თბილისი
12.11.11 16:00
ქ. თბილისი
12.11.11 18:00
ქ. თბილისი
18.11.11 წრე - 1, ტური - 6
18.11.11 18:00
ქ. ქუთაისი
19.11.11 წრე - 1, ტური - 6
19.11.11 12:00
ქ. თბილისი
არმია 99 — 85 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
19.11.11 14:00
ქ. თბილისი
19.11.11 16:00
ქ. თბილისი
19.11.11 18:00
ქ. თბილისი
25.11.11 წრე - 1, ტური - 7
25.11.11 15:00
ქ. რუსთავი
25.11.11 17:00
ქ. ბათუმი
26.11.11 წრე - 1, ტური - 7
სოხუმი 61 — 84 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
26.11.11 14:00
ქ. თბილისი
26.11.11 16:00
ქ. თბილისი
26.11.11 18:00
ქ. თბილისი
02.12.11 წრე - 1, ტური - 8
02.12.11 18:00
ქ. ქუთაისი
03.12.11 წრე - 1, ტური - 8
03.12.11 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 82 — 93 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
03.12.11 14:00
ქ. თბილისი
03.12.11 16:00
ქ. თბილისი
03.12.11 18:00
ქ. თბილისი
09.12.11 წრე - 1, ტური - 9
09.12.11 15:00
ქ. რუსთავი
10.12.11 წრე - 1, ტური - 9
10.12.11 12:00
ქ. თბილისი
თსსუ 80 — 105 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
10.12.11 14:00
ქ. თბილისი
10.12.11 16:00
ქ. თბილისი
10.12.11 18:00
ქ. თბილისი
16.12.11 წრე - 1, ტური - 10
16.12.11 15:00
ქ. რუსთავი
17.12.11 წრე - 1, ტური - 10
17.12.11 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 58 — 86 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
17.12.11 14:00
ქ. თბილისი
17.12.11 16:00
ქ. თბილისი
17.12.11 18:00
ქ. თბილისი
23.12.11 წრე - 1, ტური - 11
23.12.11 15:00
ქ. რუსთავი
23.12.11 17:00
ქ. ბათუმი
23.12.11 წრე - 1, ტური - 11
ოლიმპი 62 — 63 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
24.12.11 14:00
ქ. თბილისი
23.12.11 წრე - 1, ტური - 11
სტუ 94 — 74 სოხუმი
24.12.11 16:00
ქ. თბილისი
23.12.11 წრე - 1, ტური - 11
დინამო 101 — 91 თსუ
24.12.11 18:00
ქ. თბილისი
03.02.12 წრე - 2, ტური - 1
03.02.12 15:00
ქ. რუსთავი
03.02.12 17:00
ქ. ბათუმი
04.02.12 წრე - 2, ტური - 1
დინამო 79 — 55 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
04.02.12 14:00
ქ. თბილისი
04.02.12 16:00
ქ. თბილისი
04.02.12 18:00
ქ. თბილისი
10.02.12 წრე - 2, ტური - 2
10.02.12 18:00
ქ. ქუთაისი
11.02.12 წრე - 2, ტური - 2
11.02.12 12:00
ქ. თბილისი
დინამო 66 — 83 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
11.02.12 14:00
ქ. თბილისი
11.02.12 16:00
ქ. თბილისი
11.02.12 18:00
ქ. თბილისი
17.02.12 წრე - 2, ტური - 3
17.02.12 15:00
ქ. რუსთავი
17.02.12 17:00
ქ. ბათუმი
17.02.12 18:00
ქ. ქუთაისი
18.02.12 წრე - 2, ტური - 3
ოლიმპი 82 — 79 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
18.02.12 14:00
ქ. თბილისი
18.02.12 16:00
ქ. თბილისი
25.02.12 წრე - 2, ტური - 4
25.02.12 11:45
ქ. თბილისი
25.02.12 13:45
ქ. თბილისი
25.02.12 15:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 65 — 90 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
25.02.12 18:00
ქ. თბილისი
25.02.12 20:00
ქ. თბილისი
02.03.12 წრე - 2, ტური - 5
02.03.12 18:00
ქ. ქუთაისი
03.03.12 წრე - 2, ტური - 5
03.03.12 11:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 87 — 74 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
03.03.12 14:00
ქ. თბილისი
03.03.12 16:00
ქ. თბილისი
03.03.12 18:00
ქ. თბილისი
09.03.12 წრე - 2, ტური - 6
09.03.12 15:00
ქ. თბილისი
10.03.12 წრე - 2, ტური - 6
10.03.12 11:45
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 83 — 85 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
10.03.12 14:00
ქ. თბილისი
10.03.12 16:00
ქ. თბილისი
10.03.12 18:00
ქ. თბილისი
16.03.12 წრე - 2, ტური - 7
16.03.12 18:00
ქ. ქუთაისი
17.03.12 წრე - 2, ტური - 7
17.03.12 11:45
ქ. თბილისი
თსუ 74 — 83 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
17.03.12 14:00
ქ. თბილისი
17.03.12 16:00
ქ. თბილისი
17.03.12 18:00
ქ. თბილისი
23.03.12 წრე - 2, ტური - 8
23.03.12 15:00
ქ. რუსთავი
23.03.12 17:00
ქ. ბათუმი
23.03.12 წრე - 2, ტური - 8
თსსუ 84 — 92 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
24.03.12 14:00
ქ. თბილისი
23.03.12 წრე - 2, ტური - 8
სტუ 77 — 100 თსუ
24.03.12 16:00
ქ. თბილისი
23.03.12 წრე - 2, ტური - 8
სოხუმი 52 — 74 შსს აკადემია
24.03.12 18:00
ქ. თბილისი
30.03.12 წრე - 2, ტური - 9
30.03.12 17:00
ქ. ბათუმი
30.03.12 18:00
ქ. ქუთაისი
31.03.12 წრე - 2, ტური - 9
ოლიმპი 92 — 54 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
31.03.12 12:00
ქ. თბილისი
31.03.12 16:00
ქ. თბილისი
31.03.12 18:00
ქ. თბილისი
05.04.12 წრე - 2, ტური - 10
05.04.12 17:00
ქ. ბათუმი
06.04.12 წრე - 2, ტური - 10
06.04.12 11:45
ქ. თბილისი
ოლიმპი 96 — 76 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
06.04.12 14:00
ქ. თბილისი
06.04.12 16:00
ქ. თბილისი
06.04.12 18:00
ქ. თბილისი
10.04.12 წრე - 2, ტური - 11
10.04.12 18:00
ქ. ქუთაისი
21.04.12 წრე - 2, ტური - 11
21.04.12 11:45
ქ. თბილისი
არმია 78 — 66 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
21.04.12 14:00
ქ. თბილისი
21.04.12 16:00
ქ. თბილისი
21.04.12 18:00
ქ. თბილისი
01.05.12 პლეიოფის 1/4
01.05.12 18:00
ქ. ქუთაისი
03.05.12 პლეიოფის 1/4
03.05.12 12:00
ქ. თბილისი
03.05.12 პლეიოფის 1/4
03.05.12 14:00
ქ. თბილისი
03.05.12 პლეიოფის 1/4
03.05.12 16:00
ქ. თბილისი
05.05.12 პლეიოფის 1/4
05.05.12 12:00
ქ. თბილისი
05.05.12 პლეიოფის 1/4
05.05.12 14:00
ქ. თბილისი
05.05.12 პლეიოფის 1/4
05.05.12 16:00
ქ. თბილისი
05.05.12 პლეიოფის 1/4
05.05.12 18:00
ქ. თბილისი
07.05.12 პლეიოფის 1/4
07.05.12 18:00
ქ. ქუთაისი
09.05.12 პლეიოფის 1/4
09.05.12 16:00
ქ. თბილისი
09.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.12 18:00
ქ. თბილისი
09.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.12 18:00
ქ. ქუთაისი
10.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.12 16:00
ქ. თბილისი
10.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.12 18:00
ქ. თბილისი
10.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.12 18:00
ქ. ქუთაისი
12.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
12.05.12 12:00
ქ. თბილისი
12.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
ოლიმპი 73 — 69 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
12.05.12 14:00
ქ. თბილისი
12.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
12.05.12 16:00
ქ. თბილისი
12.05.12 პლეიოფის ნახევარფინალი
12.05.12 18:00
ქ. თბილისი
19.05.12 პლეიოფის ფინალი
არმია 72 — 66 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
19.05.12 14:00
ქ. თბილისი
20.05.12 პლეიოფის ფინალი
არმია 67 — 69 ოლიმპი
ცენტრალური შეხვედრა
20.05.12 16:00
ქ. თბილისი
21.05.12 მე-3 ადგილისათვის
21.05.12 18:00
ქ. ქუთაისი
22.05.12 პლეიოფის ფინალი
ოლიმპი 52 — 87 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
22.05.12 14:00
ქ. თბილისი
23.05.12 პლეიოფის ფინალი
ოლიმპი 67 — 91 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
23.05.12 18:00
ქ. თბილისი

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890