ტურის თამაშები
01.11.10 წრე - 1, ტური - 1
01.11.10 12:00
ქ. თბილისი
თსსუ 71 — 84 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
01.11.10 14:00
ქ. თბილისი
01.11.10 16:00
ქ. თბილისი
01.11.10 18:00
ქ. თბილისი
02.11.10 წრე - 1, ტური - 1
02.11.10 16:00
ქ. ქუთაისი
05.11.10 წრე - 1, ტური - 2
05.11.10 16:00
ქ. რუსთავი
06.11.10 წრე - 1, ტური - 2
06.11.10 12:00
ქ. თბილისი
არმია 78 — 82 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
06.11.10 14:00
ქ. თბილისი
06.11.10 16:00
ქ. თბილისი
06.11.10 18:00
ქ. თბილისი
12.11.10 წრე - 1, ტური - 3
12.11.10 17:00
ქ. ბათუმი
13.11.10 წრე - 1, ტური - 3
13.11.10 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 77 — 67 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
13.11.10 14:00
ქ. თბილისი
13.11.10 16:00
ქ. თბილისი
13.11.10 18:00
ქ. თბილისი
19.11.10 წრე - 1, ტური - 4
19.11.10 16:00
ქ. რუსთავი
19.11.10 16:00
ქ. ქუთაისი
20.11.10 წრე - 1, ტური - 4
20.11.10 12:00
ქ. თბილისი
არმია 96 — 64 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
20.11.10 14:00
ქ. თბილისი
20.11.10 16:00
ქ. თბილისი
26.11.10 წრე - 1, ტური - 5
26.11.10 16:00
ქ. ბათუმი
27.11.10 წრე - 1, ტური - 5
27.11.10 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 90 — 86 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
27.11.10 14:00
ქ. თბილისი
27.11.10 16:00
ქ. თბილისი
27.11.10 18:00
ქ. თბილისი
30.11.10 წრე - 1, ტური - 6
30.11.10 12:00
ქ. თბილისი
არმია 69 — 65 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
30.11.10 14:00
ქ. თბილისი
30.11.10 16:00
ქ. თბილისი
30.11.10 16:00
ქ. ქუთაისი
30.11.10 18:00
ქ. თბილისი
03.12.10 წრე - 1, ტური - 7
03.12.10 16:00
ქ. ბათუმი
04.12.10 წრე - 1, ტური - 7
04.12.10 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 66 — 91 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
04.12.10 14:00
ქ. თბილისი
04.12.10 16:00
ქ. თბილისი
04.12.10 18:00
ქ. თბილისი
10.12.10 წრე - 1, ტური - 8
10.12.10 16:00
ქ. რუსთავი
10.12.10 16:00
ქ. რუსთავი
11.12.10 წრე - 1, ტური - 8
11.12.10 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 94 — 85 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
11.12.10 14:00
ქ. თბილისი
11.12.10 16:00
ქ. თბილისი
17.12.10 წრე - 1, ტური - 9
17.12.10 17:00
ქ. ბათუმი
18.12.10 წრე - 1, ტური - 9
18.12.10 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 60 — 61 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
18.12.10 14:00
ქ. თბილისი
18.12.10 16:00
ქ. თბილისი
18.12.10 18:00
ქ. თბილისი
18.12.10 წრე - 1, ტური - 9
რუსთავი 74 — 66 სსაუ
24.12.10 16:00
ქ. რუსთავი
18.12.10 წრე - 1, ტური - 9
ქუთაისი 87 — 98 ბათუმი
24.12.10 16:00
ქ. ქუთაისი
25.12.10 წრე - 1, ტური - 10
25.12.10 12:00
ქ. თბილისი
არმია 97 — 86 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
25.12.10 14:00
ქ. თბილისი
25.12.10 16:00
ქ. თბილისი
28.12.10 წრე - 1, ტური - 11
28.12.10 16:00
ქ. რუსთავი
28.12.10 16:00
ქ. ბათუმი
29.12.10 წრე - 1, ტური - 11
29.12.10 12:00
ქ. თბილისი
სსაუ 63 — 82 სტუ
ცენტრალური შეხვედრა
29.12.10 14:00
ქ. თბილისი
29.12.10 16:00
ქ. თბილისი
04.02.11 წრე - 2, ტური - 1
04.02.11 16:00
ქ. რუსთავი
04.02.11 16:00
ქ. ბათუმი
05.02.11 წრე - 2, ტური - 1
05.02.11 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 74 — 54 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
05.02.11 14:00
ქ. თბილისი
05.02.11 16:00
ქ. თბილისი
11.02.11 წრე - 2, ტური - 2
11.02.11 18:00
ქ. ქუთაისი
12.02.11 წრე - 2, ტური - 2
12.02.11 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 59 — 71 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
12.02.11 14:00
ქ. თბილისი
12.02.11 16:00
ქ. თბილისი
12.02.11 18:00
ქ. თბილისი
18.02.11 წრე - 2, ტური - 3
18.02.11 18:00
ქ. რუსთავი
19.02.11 წრე - 2, ტური - 3
19.02.11 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 87 — 71 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
19.02.11 14:00
ქ. თბილისი
19.02.11 16:00
ქ. თბილისი
19.02.11 18:00
ქ. თბილისი
25.02.11 წრე - 2, ტური - 4
25.02.11 16:00
ქ. ბათუმი
26.02.11 წრე - 2, ტური - 4
26.02.11 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 71 — 82 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
26.02.11 14:00
ქ. თბილისი
26.02.11 16:00
ქ. თბილისი
26.02.11 18:00
ქ. თბილისი
04.03.11 წრე - 2, ტური - 5
04.03.11 18:00
ქ. რუსთავი
04.03.11 18:00
ქ. ქუთაისი
05.03.11 წრე - 2, ტური - 5
05.03.11 12:00
ქ. თბილისი
სტუ 86 — 73 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
05.03.11 14:00
ქ. თბილისი
05.03.11 16:00
ქ. თბილისი
11.03.11 წრე - 2, ტური - 6
11.03.11 17:00
ქ. ბათუმი
12.03.11 წრე - 2, ტური - 6
12.03.11 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 92 — 74 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
12.03.11 14:00
ქ. თბილისი
12.03.11 16:00
ქ. თბილისი
12.03.11 18:00
ქ. თბილისი
18.03.11 წრე - 2, ტური - 7
18.03.11 18:00
ქ. რუსთავი
18.03.11 18:00
ქ. ქუთაისი
19.03.11 წრე - 2, ტური - 7
19.03.11 12:00
ქ. თბილისი
არმია 80 — 53 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
19.03.11 14:00
ქ. თბილისი
19.03.11 16:00
ქ. თბილისი
25.03.11 წრე - 2, ტური - 8
25.03.11 16:00
ქ. ბათუმი
26.03.11 წრე - 2, ტური - 8
26.03.11 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 96 — 98 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
26.03.11 14:00
ქ. თბილისი
26.03.11 16:00
ქ. თბილისი
26.03.11 18:00
ქ. თბილისი
01.04.11 წრე - 2, ტური - 9
01.04.11 18:00
ქ. რუსთავი
01.04.11 18:00
ქ. ქუთაისი
02.04.11 წრე - 2, ტური - 9
02.04.11 12:00
ქ. თბილისი
სტუ 76 — 93 თსსუ
ცენტრალური შეხვედრა
02.04.11 14:00
ქ. თბილისი
02.04.11 16:00
ქ. თბილისი
08.04.11 წრე - 2, ტური - 10
08.04.11 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 72 — 81 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
08.04.11 14:00
ქ. თბილისი
08.04.11 16:00
ქ. თბილისი
08.04.11 16:00
ქ. ბათუმი
08.04.11 18:00
ქ. თბილისი
15.04.11 წრე - 2, ტური - 11
15.04.11 18:00
ქ. ქუთაისი
16.04.11 წრე - 2, ტური - 11
16.04.11 12:00
ქ. თბილისი
არმია 83 — 64 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
16.04.11 14:00
ქ. თბილისი
16.04.11 16:00
ქ. თბილისი
16.04.11 18:00
ქ. თბილისი
03.05.11 პლეიოფის 1/4
03.05.11 12:00
ქ. თბილისი
03.05.11 პლეიოფის 1/4
03.05.11 14:00
ქ. თბილისი
03.05.11 პლეიოფის 1/4
03.05.11 16:00
ქ. თბილისი
03.05.11 პლეიოფის 1/4
03.05.11 18:00
ქ. ქუთაისი
05.05.11 პლეიოფის 1/4
05.05.11 12:00
ქ. თბილისი
05.05.11 პლეიოფის 1/4
05.05.11 14:00
ქ. თბილისი
05.05.11 პლეიოფის 1/4
05.05.11 16:00
ქ. თბილისი
05.05.11 პლეიოფის 1/4
05.05.11 16:00
ქ. რუსთავი
07.05.11 პლეიოფის 1/4
07.05.11 15:00
ქ. თბილისი
10.05.11 პლეიოფის 1/4
10.05.11 12:00
ქ. თბილისი
10.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
არმია 66 — 52 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
10.05.11 14:00
ქ. თბილისი
10.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.11 16:00
ქ. თბილისი
10.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
10.05.11 18:00
ქ. თბილისი
11.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.11 12:00
ქ. თბილისი
11.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
თსუ 75 — 87 ქუთაისი
ცენტრალური შეხვედრა
11.05.11 14:00
ქ. თბილისი
11.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.11 16:00
ქ. თბილისი
11.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
11.05.11 18:00
ქ. თბილისი
13.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
სოხუმი 82 — 77 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
13.05.11 14:00
ქ. თბილისი
13.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
13.05.11 18:00
ქ. თბილისი
14.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
სოხუმი 65 — 71 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
14.05.11 14:00
ქ. თბილისი
14.05.11 პლეიოფის ნახევარფინალი
14.05.11 18:00
ქ. ქუთაისი
20.05.11 პლეიოფის ფინალი
არმია 75 — 71 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
20.05.11 14:00
ქ. თბილისი
21.05.11 პლეიოფის ფინალი
არმია 60 — 64 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
21.05.11 14:00
ქ. თბილისი
22.05.11 მე-3 ადგილისათვის
22.05.11 18:00
ქ. ქუთაისი
23.05.11 პლეიოფის ფინალი
თსუ 60 — 74 არმია
ცენტრალური შეხვედრა
23.05.11 14:00
ქ. თბილისი
23.05.11 პლეიოფის ფინალი
თსუ 61 — 65 არმია
24.05.11 14:00
ქ. თბილისი

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890