ტურის თამაშები
06.11.09 წრე - 1, ტური - 1
06.11.09 16:00
ქ. რუსთავი
07.11.09 წრე - 1, ტური - 1
07.11.09 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 83 — 88 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
07.11.09 14:00
ქ. თბილისი
07.11.09 16:00
ქ. თბილისი
07.11.09 18:00
ქ. თბილისი
13.11.09 წრე - 1, ტური - 2
13.11.09 16:00
ქ. რუსთავი
15.11.09 წრე - 1, ტური - 2
15.11.09 12:00
ქ. თბილისი
სსაუ 80 — 59 სოხუმი
ცენტრალური შეხვედრა
15.11.09 14:00
ქ. თბილისი
15.11.09 16:00
ქ. თბილისი
15.11.09 18:00
ქ. თბილისი
18.11.09 წრე - 1, ტური - 3
18.11.09 16:00
ქ. რუსთავი
21.11.09 წრე - 1, ტური - 3
21.11.09 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 83 — 93 სსაუ
ცენტრალური შეხვედრა
21.11.09 14:00
ქ. თბილისი
21.11.09 16:00
ქ. თბილისი
21.11.09 18:00
ქ. თბილისი
28.11.09 წრე - 1, ტური - 4
28.11.09 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 62 — 89 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
28.11.09 14:00
ქ. თბილისი
28.11.09 16:00
ქ. თბილისი
28.11.09 18:00
ქ. თბილისი
04.12.09 წრე - 1, ტური - 5
04.12.09 18:00
ქ. ბათუმი
05.12.09 წრე - 1, ტური - 5
05.12.09 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 85 — 80 ავიამშენი
ცენტრალური შეხვედრა
05.12.09 14:00
ქ. თბილისი
05.12.09 16:00
ქ. თბილისი
05.12.09 18:00
ქ. თბილისი
11.12.09 წრე - 1, ტური - 6
11.12.09 16:00
ქ. რუსთავი
12.12.09 წრე - 1, ტური - 6
12.12.09 12:00
ქ. თბილისი
თსუ 81 — 61 სსაუ
ცენტრალური შეხვედრა
12.12.09 14:00
ქ. თბილისი
12.12.09 16:00
ქ. თბილისი
12.12.09 18:00
ქ. თბილისი
17.12.09 წრე - 1, ტური - 4
17.12.09 18:00
ქ. ბათუმი
18.12.09 წრე - 1, ტური - 7
18.12.09 18:00
ქ. ბათუმი
19.12.09 წრე - 1, ტური - 7
19.12.09 12:00
ქ. თბილისი
შსს აკადემია 81 — 90 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
19.12.09 14:00
ქ. თბილისი
19.12.09 16:00
ქ. თბილისი
19.12.09 18:00
ქ. თბილისი
25.12.09 წრე - 1, ტური - 8
25.12.09 18:00
ქ. ბათუმი
26.12.09 წრე - 1, ტური - 8
26.12.09 12:00
ქ. თბილისი
ავიამშენი 90 — 64 სამედ/აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
26.12.09 14:00
ქ. თბილისი
26.12.09 16:00
ქ. თბილისი
26.12.09 18:00
ქ. თბილისი
28.12.09 წრე - 1, ტური - 9
28.12.09 12:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 74 — 97 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
28.12.09 14:00
ქ. თბილისი
28.12.09 16:00
ქ. თბილისი
28.12.09 18:00
ქ. თბილისი
29.12.09 წრე - 1, ტური - 9
29.12.09 16:00
ქ. რუსთავი
29.01.10 წრე - 2, ტური - 1
29.01.10 18:00
ქ. ბათუმი
03.02.10 წრე - 2, ტური - 1
03.02.10 00:00
ქ. თბილისი
თსუ 73 — 76 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
03.02.10 14:00
ქ. თბილისი
03.02.10 16:00
ქ. თბილისი
03.02.10 18:00
ქ. თბილისი
05.02.10 წრე - 2, ტური - 2
05.02.10 18:00
ქ. ბათუმი
06.02.10 წრე - 2, ტური - 2
06.02.10 00:00
ქ. თბილისი
დინამო 87 — 113 თსუ
ცენტრალური შეხვედრა
06.02.10 14:00
ქ. თბილისი
06.02.10 16:00
ქ. თბილისი
06.02.10 18:00
ქ. თბილისი
12.02.10 წრე - 2, ტური - 3
12.02.10 18:00
ქ. ბათუმი
13.02.10 წრე - 2, ტური - 3
13.02.10 00:00
ქ. თბილისი
17.02.10 წრე - 2, ტური - 3
სსაუ 92 — 70 შსს აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
17.02.10 14:00
ქ. თბილისი
17.02.10 16:00
ქ. თბილისი
17.02.10 18:00
ქ. თბილისი
19.02.10 წრე - 2, ტური - 4
19.02.10 16:00
ქ. რუსთავი
20.02.10 წრე - 2, ტური - 4
20.02.10 00:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 65 — 62 სამედ/აკადემია
ცენტრალური შეხვედრა
20.02.10 14:00
ქ. თბილისი
20.02.10 16:00
ქ. თბილისი
20.02.10 18:00
ქ. თბილისი
26.02.10 წრე - 2, ტური - 5
26.02.10 16:00
ქ. რუსთავი
27.02.10 წრე - 2, ტური - 5
27.02.10 00:00
ქ. თბილისი
სსაუ 75 — 62 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
27.02.10 14:00
ქ. თბილისი
27.02.10 16:00
ქ. თბილისი
27.02.10 18:00
ქ. თბილისი
05.03.10 წრე - 2, ტური - 6
05.03.10 18:00
ქ. ბათუმი
06.03.10 წრე - 2, ტური - 6
06.03.10 00:00
ქ. თბილისი
თსუ 93 — 103 სსაუ
ცენტრალური შეხვედრა
06.03.10 14:00
ქ. თბილისი
06.03.10 16:00
ქ. თბილისი
06.03.10 18:00
ქ. თბილისი
12.03.10 წრე - 2, ტური - 7
12.03.10 16:00
ქ. რუსთავი
13.03.10 წრე - 2, ტური - 7
13.03.10 00:00
ქ. თბილისი
სოხუმი 104 — 92 დინამო
ცენტრალური შეხვედრა
13.03.10 14:00
ქ. თბილისი
13.03.10 16:00
ქ. თბილისი
13.03.10 18:00
ქ. თბილისი
22.03.10 წრე - 2, ტური - 8
22.03.10 00:00
ქ. თბილისი
22.03.10 12:00
ქ. რუსთავი
შსს აკადემია 86 — 75 ბათუმი
ცენტრალური შეხვედრა
22.03.10 14:00
ქ. თბილისი
22.03.10 16:00
ქ. თბილისი
22.03.10 18:00
ქ. თბილისი
26.03.10 წრე - 2, ტური - 9
26.03.10 18:00
ქ. ბათუმი
27.03.10 წრე - 2, ტური - 9
27.03.10 00:00
ქ. თბილისი
სსაუ 78 — 89 რუსთავი
ცენტრალური შეხვედრა
27.03.10 14:00
ქ. თბილისი
27.03.10 16:00
ქ. თბილისი
27.03.10 18:00
ქ. თბილისი
14.04.10 პლეიოფის 1/4
14.04.10 16:00
ქ. რუსთავი
14.04.10 პლეიოფის 1/4
14.04.10 18:00
ქ. ბათუმი
16.04.10 პლეიოფის 1/4
16.04.10 12:00
ქ. თბილისი
16.04.10 პლეიოფის 1/4
16.04.10 14:00
ქ. თბილისი
16.04.10 პლეიოფის 1/4
16.04.10 16:00
ქ. თბილისი
16.04.10 პლეიოფის 1/4
16.04.10 18:00
ქ. თბილისი
17.04.10 პლეიოფის 1/4
17.04.10 14:00
ქ. თბილისი
17.04.10 პლეიოფის 1/4
17.04.10 16:00
ქ. თბილისი
20.04.10 პლეიოფის 1/4
20.04.10 14:00
ქ. თბილისი
20.04.10 პლეიოფის 1/4
20.04.10 18:00
ქ. ბათუმი
25.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
25.04.10 14:00
ქ. თბილისი
25.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
25.04.10 16:00
ქ. თბილისი
25.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
25.04.10 18:00
ქ. რუსთავი
27.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
27.04.10 14:00
ქ. თბილისი
27.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
27.04.10 18:00
ქ. რუსთავი
29.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
29.04.10 14:00
ქ. თბილისი
29.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
29.04.10 16:00
ქ. თბილისი
30.04.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
30.04.10 18:00
ქ. ბათუმი
01.05.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
01.05.10 17:00
ქ. ბათუმი
09.05.10 პლეიოფის ნახევარფინალი
09.05.10 12:00
ქ. თბილისი
13.05.10 პლეიოფის ფინალი
13.05.10 18:00
ქ. რუსთავი
15.05.10 პლეიოფის ფინალი
15.05.10 18:30
ქ. რუსთავი
17.05.10 მე-3 ადგილისათვის
17.05.10 11:30
ქ. თბილისი
17.05.10 პლეიოფის ფინალი
17.05.10 14:00
ქ. თბილისი
19.05.10 პლეიოფის ფინალი
19.05.10 14:00
ქ. თბილისი

2008 – 2016 © superleague.ge
მოთამაშის ძიება მის.: ი. ჭავჭვაძის 49ა ფოსტა: geo.superleague@gmail.com
ტელ.: (+ 995) 32 913354, (+ 995) 32 235384; ფაქსი: (+ 995) 32 292890